Farba diamantu a jej vplyv na cenu podľa klasifikácie GIA

Má farba diamantu vplyv na jeho cenu? Ako a podľa čoho sa zaraďujú diamanty do jednotlivých kategórií – to sa dozviete v nasledujúcom videu. Najprv však trochu teórie.

ObrkfarebkDFarba  drahých kameňov  vzniká pri prechode svetla kameňom, pričom dochádza k absorpcii tohto svetla. Jednotlivé zložky viditeľného  bieleho  svetla, ktoré je zmesou spektrálnych farieb rôznej vlnovej dĺžky (od žltej, červenej,modrej, zelenej, oranžovej až po fialovú), sú absorbované daným kameňom rôzne.

Čo ovplyvňuje absorpciu svetla?

Ovplyvnená je druhom kameňa, jeho chemickým zložením i stopovými prvkami. Najčastejšie sa vyskytujú v kameňoch  tzv. prechodové prvky – železo, chróm, meď, mangán, titán, vanád, nikel a kobalt.

Absorpciu svetla, teda i farbu diamantu môže ovplyvniť i porucha v kryštalickej mriežke, ktorá mohla vzniknúť prirodzeným i umelým žiarením – napr. ružové diamanty.

Diamanty sa vyskytujú v prírode v širokej farebnej škále – od bielej cez ružovú, červenú, modrú, zelenú, žltú hnedú, dokonca i čiernu. Väčšina diamantov v prírode je od farby bielej po mierne žltkastú. Intenzita tohto tieňovania závisí od množstva dusíka v kameni.

Najvzácnejšie farby prírodných diamantov sú

  • číra biela (skôr je to bezfarebná), ktorú má diamant bez stopových prvkov a s dokonalou kryštalickou mriežkou,
  • ružová a červená – deformácia kryštalickej mriežky,
  • zelená – prítomnosť rádioaktívnych prvkov -urán, thorium,
  • modrá – prítomnosť atómov bóru.

Farba diamantu je jedným zo základných 4C parametrov, podľa ktorých sa určuje jeho cena. Táto farba závisí od pôvodu a množstva stopových prvkov, taktiež od spôsobu, ako sa do diamantu dostali. Určuje sa vizuálnym hodnotením.

Hodnotenie farby diamantov

prešlo určitým procesom. Starý spôsob hodnotenia farebnej stupnice diamantov používal názvy, ktoré boli väčšinou odvodené od mena bývalých diamantových baní. Problém takéhoto označovania bol v tom, že označenie farieb bolo bez presnejšej technickej definície jednotlivých farebných stupňov.

Z tohto dôvodu bol v roku 1931 zavedený spoločnosťou GIA nový systém hodnotenia diamantov, ktorý je medzinárodne akcep tovaný a používa označenie pre farebnú škálu diamantov od D (čisto biely) až po Z (mierne  žltkastý). Viď obrázky nižšie.

I dnes sa pri špecifikácii farby diamantu používa  vizuálne hodnotenie. Vykonávajú ho skúsení odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami,  pričom ako pomôcku používajú sadu vzorkových kameňov, tzv. Master stones, prípadne je možné  použiť ako doplnok pozorovania i špeciálnu lampu – „kolorimeter“  s definovanou farebnou teplotou. Výsledky takéhoto hodnotenia však nie sú  dostatočne presné a objektívne. Preto je zatiaľ skúsené oko odborníka  stále prvoradé.

colour_big

Pri hodnotení diamantov je potrebné dodržať  presné pozorovacie podmienky – normalizované svetlo, vhodné prostredie – biele pozadie, bezchybná sada Master stones, výborný zrak a pod.

škála farieb D

V nasledujúcom krátkom videu (3,24 minúty) od GIA si pozrite porovnanie jednotlivých farieb diamantu

Zdroj: video – https://www.youtube.com/watch?v=MprcqyCpQtI

Zdroj: video https://www.youtube.com/watch?v=NVMle8seDJA