Postrehy z Ekonomického fóra 2016, ktoré sa konalo v sobotu v Bratislave.

Nemohli ste sa zúčastniť? Možno Vám pomôžu moje postrehy z Ekonomického fóra 2016, ktoré sa konalo v sobotu 27. februára 2016 v Bratislave.

Vystúpili na ňom s príspevkami 4 významné osobnosti z oblasti ekonómie, ktoré sa podelili so svojimi názormi, analýzami a prognózami s takmer 200 účastníkmi z celého Slovenska.

Ako prvý vystúpil známy slovenský ekonóm a prognostik SAV Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. s témou „Potencionálne riziká a možný krízový vývoj v globálnej ekonomike“.

Dotkol sa viacerých oblastí života, predovšetkým rozoberal  dopady  4. priemyselnej revolúcie (umelá inteligencia, 3D tlač, internet a nové technológie…) na život ľudí v rôznych oblastiach, ale i potrebu neustáleho vzdelávania sa a reagovania na nové technológie, nutnosť kreativity, či schopnosť pochopiť súvislosti.

Poukázal i na potrebu prehodnotiť vzťah človeka a prírody, ale i na zvyšovanie príjmovej polarizácie spoločnosti. A opäť nesklamal. Nielen úžasnou šírkou vedomostí, ale  svoje vystúpenie popretkával  vtipnými prirovnaniami, čím odľahčil trochu ťaživú víziu.

O „zlých a dobrých peniazoch“, o bankách, možnostiach a riešeniach pre ľudí v prednáške „Aj dolár a euro sú len bublinami“ hovoril Ing. Juraj Karpiš, spoluzakladateľ inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS a  autor knihy Zlé peniaze. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.FullSizeRender

Aké sú jeho  riešenia?

  • získavať informácie z rôznych zdrojov,
  • nerobiť si dlhy,
  • rozdeliť  voľné peniaze do viacerých „košíkov“,
  • myslieť na rezervu ( neočakávané udalosti, dôchodok…),
  • šetriť, investovať do rôznych  oblastí.

Okrajovo sa dotkol aj zlata a  opätovného záujmu ľudí oň. Zdôvodnil to i tým (okrem iného), že zlato má stále monetárnu funkciu, i keď to nie sú oficiálne peniaze. Viac podrobností sa dozviete v jeho knihe Zlé peniaze.

Ing. PhD. Marek Kučák, ktorý je autorom blogu Nemesis.sk, sa venuje otázkam finančných trhov, geopolitike a manipulácii cien drahých kovov, najmä zlata a striebra. Na konferencii predniesol príspevok s názvom  „Ľudia pri najbližšej finančnej kríze môžu prísť o všetko“, v ktorom jasne analyzoval príčiny súčasného stavu a finančnej krízy a vyslovil možné scenáre ďalšieho vývoja. Radí

  • neprísť o úspory a kúpnu silu,
  • diverzifikáciu – kovy (zlato a striebro), reality, hotovosť, pôda…,
  • zbaviť sa dlhu.

Posledným rečníkom bol Ing. Dušan Doliak, zakladateľ spoločnosti EPO INVEST a spoluorganizátor Ekonomického fóra. Zaoberá sa ekonomikou v širších súvislostiach. Svoj príspevok nazval „Potrebujeme viac planét“ a venoval sa v ňom vplyvu počtu obyvateľstva na „zdravie“ planéty, súvislostiam medzi ťažbou rôznych surovín (najmä ropy) a cenami napr. potravín, kedy a podľa akej metódy je možné predpokladať vývoj určitých komodít, minerálov, či rast alebo pokles populácie a pod.

Posledná časť konferencie bola venovaná otázkam účastníkov. Jeden z účastníkov položil otázku z oblasti, v ktorej sa pohybujem už  takmer 7 rokov a je môjmu srdcu blízka. Bola som preto zvedavá na odpoveď 3 prednášajúcich (Prof.Staněk sa tejto časti nezúčastnil, napokon odpovedali v podstate len dvaja). Otázka sa týkala ich názoru na diamanty ako komoditu a investíciu. Musím však povedať, že odpoveďami som bola sklamaná. Prečo?

Očakávala som aspoň aký-taký prehľad o tejto komodite, keďže sa všetci zaoberajú ekonomikou a financiami v širších súvislostiach, robia analýzy a  hodnotenia a majú vplyv na názory a konanie ľudí.

A aké boli odpovede?

„Neviem to posúdiť…je to citlivá komodita…je to zložité…nevyznám sa v tom…neviem, ktorý diamant je prírodný a syntetický….je to komplikované…nevidím do toho a nerozumiem tomu, preto, do čoho nevidíte, do toho neinvestujte….“ a pod.

Snáď chápete moje sklamanie z týchto odpovedí, hoci som neočakávala žiadne podrobnosti, či odporúčania, pretože konferencia nebola zameraná na túto tému. Úplne by  však stačilo  doplniť, že sa v tejto oblasti síce nepohybujú a diamant má isté špecifiká a pravidlá, ktoré nepoznajú, preto  nevedia presne posúdiť diamant. Je to však komodita konzervatívna a vhodná skôr na uchovanie hodnoty  peňazí, podobne ako zlato a striebro. Ak chce záujemca pochopiť diamant a možnosti investovania doň, mal by vyhľadať  odborníka v tejto oblasti (dnes už pôsobí na trhu niekoľko serióznych firiem), získať od neho čo najviac informácií a hľadať informácie z viacerých zdrojov.

Aké závery môžem z tejto konferencie vyvodiť?

I napriek mojej predchádzajúcej výhrade to bolo zaujímavé, užitočné a podnetné sobotné popoludnie, ktoré mi ozrejmilo určité otázky a súvislosti. Potvrdila sa mi však opäť moja predchádzajúca skúsenosť.

I napriek  niekoľkoročnému snaženiu obchodníkov s diamantami o informovanie širšej verejnosti, o diamantoch sa stále málo vie. A to nielen medzi bežnými ľuďmi rôznych profesií, ale aj medzi ekonómami a analytikmi. Aj preto by skúsení a seriózni odborníci v oblasti diamantov mali verejnosť viac informovať, vzdelávať a vysvetľovať, čo môžu ľudia od diamantu očakávať, na čo sa majú pýtať a dávať pozor. To aj preto, lebo dnes už neplatí, že diamant  je dostupný iba úzkej skupine ľudí. Viac TU.

Ľudia majú o diamantoch stále skreslené predstavy a z nedostatku objektívnych informácií aj obavy, strach alebo nezáujem o tento krásny, jedinečný i fascinujúci výtvor nielen prírody, ale aj šikovnosti a zručnosti ľudí, ktorí dokážu zo surového diamantu vybrúsiť oslnivo krásny „kamienok“.

Diamant môže byť využitý nielen na ozdobu ženy, či muža v podobe šperku alebo hodiniek, ale dokáže osloviť  aj rozum a srdce investora, pokiaľ má dostatok správnych informácií. Môže mu pomôcť vyriešiť otázku diverzifikácie jeho peňazí, uchovať ich hodnotu a vytvoriť istú rezervu na „horšie časy“.

fan-1027185__180Preto, ak sa rozhodnete mať väčší prehľad ako väčšina ľudí (v zdanlivo zložitom odvetví) a rozšíriť svoje vedomosti aj v oblasti diamantov, som tu pre Vás.

Zanechajte svoj odkaz v Kontaktnom formulári a dohodneme sa na ďalšom postupe, prípadne získajte zdarma e-Book „13 dôvodov, prečo vlastniť diamant“, kde sa dozviete základné informácie o dôvodoch, prečo vôbec uvažovať o diamante.

Bude striebro drahšie ako zlato?

heraeusSignály pokračujúceho spomaľovania svetovej ekonomiky, vývoj spoločenskej i sociálnej situácie a nálad nielen v Európe, Ázii,   ale i v celosvetovom meradle, sa rýchlo mení. Zmeny prichádzajú rýchlejšie, ako si mnohí ľudia stačia uvedomiť a pripraviť sa na ne a optimalizovať svoje portfólio a finančné prostriedky.

Je preto rozumné pozorne sledovať  dianie aj v oblastí financií a samozrejme dať i na zdravý sedliacky rozum. Rozložiť svoje úspory do viacerých oblastí. Možností je viac, treba si však zistiť výhody a možnosti každej z nich.

Dnešná situácia rozhodne nahráva viac komoditám, než peniazom, ktoré svoju hodnotu strácajú stále viac množstvom vytlačených (ničím nekrytých ) „papierikov“.

Vlastniť hmatateľné komodity, ktoré svoju hodnotu nielen uchovávajú, ale časom i zvyšujú diamanty, drahé kovy, investičné mince, umelecké diela a pod., je výhodou pred komoditami, ktoré fyzicky nevlastníte.

Jednou z takýchto komodít je striebro, ktorého  cena je dnes umelo veľmi nízka – pod ťažobnými nákladmi, čo je dlhodobo neudržateľné. Zásoby striebra sa veľmi rýchlo zmenšujú (nie je recyklovateľné ako zlato) a jeho využívanie v rôznych oblastiach života stále narastá. Pri takomto vývoji je otázkou času, kedy pôjde cena hore.

Pozrite si krátke video a posúďte sami.

Zdroj:YouTube -Beledia Brokers,s.r.o.

fan-1027185__180Pokiaľ Vás informácie zaujali a  chcete  sa dozvedieť viac o možnostiach rozšíriť Vaše portfólio o fyzické striebro, kliknite na odkaz TU alebo na žlté tlačítko nižšie. Poskytneme Vám bezplatnú konzultáciu a dohodneme sa na ďalšom postupe.