Diamanty

diamantyDiamant je  prírodný produkt, ktorý vznikol na našej planéte pred viac ako 3 miliardami rokov. Boli k tomu potrebné špeciálne podmienky – vysoký tlak, ktorý presahoval 70 000 kilogramov na cm²  a teplota vyššia než 1300°C. Takéto podmienky existovali  100 až 200 km pod povrchom zeme.

Diamant je vytvorený  jedným z najviac zastúpených stavebných prvkov v prírode. Je ním uhlík, ktorý kryštalizoval v kubickej kryštalickej mriežke, pričom sú atómy uhlíka spojené krátkymi a veľmi pevnými väzbami v tvare štvorstenu. To ho odlišuje od mäkkého grafitu, ktorý poznáme z používania ceruziek.

Vďaka svojej tvrdosti sa diamant ocitol na samom vrchole Mohsovej stupnice tvrdosti minerálov. Táto stupnica má 10 stupňov, pričom na 1. stupni sa nachádza mastenec. Medzi 1. mastencom a  9. korundami  sa zväčšila tvrdosť 140-krát. Avšak diamant na 10. mieste je opäť 140-krát tvrdší ako korundy.

Tvrdosť diamantu sa využíva na rezanie, leštenie a brúsenie rôznych materiálov, vrátane diamantu.

      Diamant je však nielen najtvrdší nerast na našej planéte, ale aj najhodnotnejší.

Pozrite si krátke (cca 6,33 minút) video o ceste diamantov

Zdroj: video DIC

Zdroj: YouTube Marián Červák