Mince a medaily

gold-207585__180História mincí je veľmi stará a siaha až do doby kamennej. Už v rokoch 640 – 630 p.n.l. boli vyrazené prvé mince v Lýdii, dnešnom Turecku. Boli zo zliatiny rýdzeho zlata a striebra v pomere 4:1 a nazývali sa elektrum. Zobrazené boli na nich zvieratá.

Neskôr zliatinu zlata a striebra vystriedalo rýdze zlato a striebro, ale v priebehu ďalších storočí to boli aj iné kovy alebo zliatiny, pričom sa menil pomer týchto kovov. Do obehu sa dostávali mince, ktoré mali nižšiu rýdzosť.

Motívy na minciach boli rôzne – zobrazovali portréty panovníkov, korunovačné klenoty, kresťanské motívy, symboly, zvieratá, nástroje  a pod.

Časom sa mince  vnímali  nielen ako platidlo, ale ľudia ich začali aj zbierať. Odbor, ktorý sa zaoberá zberateľstvom starých mincí sa volá numizmatika. Je známy už niekoľko storočí. Spočiatku staré mince zbierala iba malá časť vyššej šľachty.                                                                                               

       

Keď pribudlo množstvo mincí a bankoviek v obehu, stalo sa zberateľstvo mincí záľubou oveľa väčšieho množstva ľudí po celom svete. To viedlo časom k definovaniu zberateľskej ceny mincí a bankoviek. Táto cena odráža aktuálny stav a záujem zberateľov o konkrétnu mincu alebo bankovku.

Pod vplyvom narastajúceho záujmu o zberateľstvo vznikli v druhej polovici  19. storočia aukčné domy a špecializované obchody. V dnešnej dobe majú zberatelia oveľa viac možností na obchodovanie a získavanie informácií aj vďaka internetu.

Investičné zlaté a strieborné mince a medaily majú presnú váhu a kvalitu a sú kontrolované štátom. Na rube majú uvedenú hmotnosť, štát a nominálnu hodnotu (orientačne).

Mince sú vydávané v hmotnosti 1/20, 1/10, ¼, ½ 1 oz, 10 oz, 1 kg. 

Vydávané sú v dvoch kvalitách:

 • štandardné – sú rovnomerne matné   po celom povrchu,
 • proof – výrazne upravený reliéf tak, aby vystúpené časti reliéfu, tzv. mincové pole, mali vysoký zrkadlový  lesk. Ostatné časti mince sú matované.

Mince sú balené v ochrannom plastovom obale.

Cena investičných mincí je vyššia ako cena zlata alebo striebra. Je to preto, lebo k cene kovu je nutné pripočítať aj náklady na výrobu mince, ktoré sa odvíjajú aj od jej veľkosti. Cena mince v hmotnosti 1/20 alebo 1/10 oz môže byť aj o 20% vyššia ako cena investičnej mince 1 oz.

V prípade predaja mincí (banky, obchodníci, aukcie) s nižšou hmotnosťou bude cena mince nižšia ako u mincí väčších a bude pod aktuálnou cenou kovu.

Vo svete existuje množstvo rôznych investičných mincí. Ako platidlo sú celosvetovo uznávané a najviac vyhľadávané  Maple Leaf (Kanada), Kangaroo (Austrália), Krugerrand (Južná Afrika), Gold China Panda (Čína), Libertad (Mexiko), Britannia (Veľká Británia), American Buffalo (USA)  a Wiener Philharmoniker (Rakúsko).

        12141790_10207349500273476_4237653975460204127_n

Prvé údaje o medailách nachádzame už v antike. V  15. storočí sa rozšírila výroba medailí najmä v Taliansku a odtiaľ sa rozšírila do Nemecka a Čiech počas 16. storočia.

Na medailách sa objavujú najmä portréty panovníkov, cirkevných hodnostárov, svätcov a rôzne biblické príbehy, neskôr rôzne kultúrne, historické  a spoločenské udalosti.

Prvý medailérsky odbor v Čechách bol založený na Akadémii výtvarných umení v roku 1915.

V roku 1937 československý vojak Oldřich Pilc , ktorý bol zberateľom vyznamenaní, rádov, odznakov a medailí zaviedol pojem faleristika  (z gréckeho phalera – označenie pre  kovové ozdoby na prilbách vojakov). Tento odbor sa zaoberá práve historickými rádmi a odznakmi, ale aj medailami.

Str. minca Štefánik

                  Jubilejná strieborná medaila k 135. výročiu narodeniu Milana Rastislava Štefánika
    minca k Wojtyla
                              Zlatá pamätná medaila k 10. výročiu úmrtia Svätého Jána Pavla II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            medaila M.Líza                                                                                                                                                                                                                                              Medaila Mony Lisy v rýdzom striebre  od Leonarda da Vinciho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pár údajov z histórie:

 • 1770 p. n. l. ako  prvé peniaze sa používali  zrnká striebra,
 •  7.-1. storočie p.n.l. –  (zlato, striebro) –  mince Talent, Šekel, Libra, Drachma a Denár,
 • 11. storočie  – 1 strieborný Denár stačil jednému človeku  na mesačné živobytie,
 • 13. – 15. storočie – mince strieborný Groš a zlatý Florén boli stabilnými platobnými európskymi štandardami,
 • 16. storočie –  mince Tolar a Dukát boli v strednej  Európe stabilnými platidlami,
 • 17. storočie – minca Krejcar,
 • Dlhodobý historický pomer hodnoty zlata a striebra bol cca. 1:10.
 • R. 1762 – prvé  rakúske papierové peniaze „Bankocetle“ s hodnotou 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých,
 • 20. storočienástup papierových  bankoviek.
 • R. 1945 –  zavedenie USD ako univerzálnej a rezervnej  meny sveta.
 • R.1971 –  zrušenie zlatého štandardu  v USA, čo viedlo  k úplnému uvoľneniu ceny zlata, následkom čoho postupne lacné a zlatom nepodložené peniaze zaplavili celý svet.
 • Výsledkom tohoto procesu je „astronomické“ zadlžovanie štátov v EU a USA.
 • Dnešný pomer zlato/striebro sa pohybuje už 1:70  

Ak potrebujete viac informácií o možnostiach a využití mincí a medailí pre Vaše potreby, poskytnem Vám bezplatnú konzultáciu.