Jazvy Zeme – najpodivnejšie diery sveta

Top 10 Najväčší diamantové bane Diamond Reserve - Číslo 3: Jubilee v Rusku Est. Rezerva 125,4 milióna karátov! | Ehud Arye Laniado | pulz | LinkedIn:Ako vznikajú ohromujúce diery na Zemi? Sú tieto jazvy Zeme výsledkom činnosti ľudí? A čo ich k tomu viedlo?

Je až neuveriteľné, čo dokážu ľudia, ak majú silnú motiváciu. V tomto prípade to boli predovšetkým diamanty. Na ich získavanie vynaložili a naďalej vynakladajú nemalé úsilie. Po ťažbe diamantov, ale aj iných nerastov – zlato, meď, striebro…. zostávajú ohromné diery.

Na našej planéte však máme aj fascinujúce diery a jaskyne, ktoré nie sú výsledkom činnosti ľudí.

Pozrite si niektoré z nich v nasledujúcom videu ( cca 11 minút).

Zdroj: internet – pps – autor neznámy, video – planet Dolan

Foto: Jubilee in Russia Est – Ehud Arye Laniado | pulse | LinkedIn