Máme veriť tomu, že je euro pred kolapsom? A čo naše vklady v bankách?

euro-447214__180Máme skutočne uveriť, že euro je pred kolapsom? Stále častejšie sa objavujú varovné správy, že stabilita eura nie je zďaleka taká, ako sa nám snažia nahovoriť politici. A čo istota našich vkladov v bankách?

Ako sa má bežný človek v tom všetkom vyznať? Má vôbec šancu predísť tomu, že sa jedného dňa zobudí a jeho úspory v banke budú preč? Rozplynú sa len tak zo dňa na deň? Stále je to pre nás nepredstaviteľné, avšak nie tak celkom nereálne. Prečo?

Mnohí sporitelia si neuvedomujú, že uložením svojich peňazí do banky sa stávajú veriteľmi banky. Možno si poviete, že to nedáva zmysel. Pochopiť túto informáciu nám pomôžu nasledujúce údaje zo správy Rudolfa Šujana – predsedu prezídia Fondu ochrany vkladov, ktorá bola uverejnená v Biatecu v októbri 2015.

Dňa 15. októbra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 239/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon presne definuje, čo sú to kryté vklady, do akej výšky sú chránené i postup pri ich vyplácaní v prípade potreby.

Ďalej sa v ňom hovorí o nechránených a nedostupných vkladoch a spôsoboch pri vyplácaní náhrad i úlohe a povinnosti Fondu ochrany vkladov.

V správe sa ďalej  uvádza, že banky na Slovensku spravovali k 30. septembru 2015 chránené vklady v objeme 29, 28 miliárd EUR.

Natíska sa však otázka, čím sú naozaj chránené, ak Fond ochrany vkladov disponuje vlastnými finančnými prostriedkami vo výške iba 192,21 miliónov EUR?! To je len 0,66% cieľovej úrovne! (Po roku tie čísla môžu byť mierne iné).

Zo správy ďalej vyplýva, že Fond ochrany vkladov môže za určitých okolností odložiť vyplatenie náhrady, prípadne vyplatiť len časť náhrady za vklady, pričom vkladateľ musí o to požiadať.

Najpodstatnejšia je však táto časť správy.

Citujem: Fond ochrany vkladov je od roku 2015 zároveň poverený vykonávaním správy prostriedkov národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu, pričom finančné zdroje Fondu ochrany vkladov môžu byť použité na financovanie riešenia krízovej situácie banky do výšky 50 % cieľovej úrovne vlastných finančných prostriedkov. Hlavným účelom pritom je zabezpečenie prístupu vkladateľov k svojim vkladom pri takých opatreniach na ozdravenie banky, keď časť chránených vkladov by bola zahrnutá do odpísania dlhu banky“.

A  ako je to vlastne s tým eurom?

Neprináleží mi hodnotiť, čo bude alebo nebude s eurom. Počúvam a čítam však rôzne vyjadrenia. Na ilustráciu uvádzam jedno od človeka, ktorý (predpokladám) vie, čo hovorí:

„V určitom okamihu v budúcnosti bude Európa zasiahnutá novou hospodárskou krízou. Nevieme, či to bude za šesť týždňov, šesť mesiacov alebo šesť rokov, ale vo svojom súčasnom usporiadaní je pre euro nepravdepodobné, že by prežilo nadchádzajúcu krízu,“ uviedol pred nedávnom vo svojej hodnotiacej správe Jacques Delors, ktorý  je považovaný za tzv. „politického“ duchovného otca eura.

Aké závery a riešenia môžeme pre seba vyvodiť?

depositphotos_87469940-Plan-of-conceptPodľa môjho názoru “ vziať do hrsti sedliacky rozum“ –  získať, čo najviac informácií z rôznych oblastí, zvážiť vlastné možnosti a očakávania, rozhodnúť sa konať. Rozložiť svoje úspory do viacerých oblastí.

Podobné články – www.danielaskacelova.com/moze-nam-vlada-kontrolovat-hotovost-sperky-a-obsah-bezpecnostnych-schranok/

http://danielaskacelova.eu/budu-klienti-tre…-vklady-do-banky/

Ak chcete vedieť o našich skúsenostiach, ponúkame vám riešenia. Jedno z nich nájdete TU.

Kontaktujte nás a využite naše služby i dlhoročné skúsenosti. Viac sa dočítate i na www.danielaskacelova.com

Zdroj: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2015/10-2015/biatec_10_2015_sujan.pdf

http://m.openiazoch.zoznam.sk/cl/171302/Zruti-sa-ako-domcek-z-kariet-varuje-pred-kolapsom-eura-byvaly-sefekonom-ECB